WITAMY SERDECZNIE W NASZYM PRZYJAZNYM PRZEDSZKOLU. TWOJE DZIECKO JEST DLA NAS NAJWAZNIEJSZE.
Powierz nam opiekę nad swoim dzieckiem.
Zajęcia dodatkowe
Pokaż:

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJACE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

KOREKTYWA

JĘZ.ANGIELSKI

ZAJĘCIA TANECZNE

LOGOPEDA

RELIGIA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka"
język angielski Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka" Dostępne w grupach:
MOTYLKI, PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI
 
język niemiecki Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka"  
korektywa Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka" Dostępne w grupach:
MOTYLKI, PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI
 

religia Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka"  
rytmika Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka" Dostępne w grupach:
MOTYLKI, PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI
 
zajęcia logopedyczne Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka" Dostępne w grupach:
MOTYLKI, PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI
 

zajęcia taneczne Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka" Dostępne w grupach:
MOTYLKI, PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI
 

Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka"
50,00 zł integracja sensoryczne Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka" NA CZYM POLEGA TERAPIA SI? Terapia SI może być prowadzona tylko po wcześniejszych kompleksowych badaniach dziecka. wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Należy pamiętać, że terapia ta nie jest obojętna dla organizmu dziecka. •Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). •Głównym natomiast zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. •Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka. •Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego( mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko. •Terapia SI trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się1-2 razy w tygodniu Czas trwania terapii i intensywność sesji zależy od stopnia nasilenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz tempa postępów dziecka Dostępne w grupach:
MOTYLKI, PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI
 
Strona wygenerowana
za pomocą systemu Dzień Smyka