WITAMY SERDECZNIE W NASZYM PRZYJAZNYM PRZEDSZKOLU. TWOJE DZIECKO JEST DLA NAS NAJWAZNIEJSZE.
Powierz nam opiekę nad swoim dzieckiem.
O nas

 

Przedszkole Artystyczno-Językowe"Tęczowa Chatka"

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym. Dla wielu dzieci oznacza to pierwsze kontakty z dużą grupą. Zmienia się dotychczasowy tryb życia, dziecko wchodzi w nieznane – nowe otoczenie, nowe środowisko.

Wszyscy wiemy, jak ważnym w rozwoju jest etap przedszkolny i jak bardzo przyszłość naszych maluszków - ich sukcesy w szkole i na uczelni, w życiu zawodowym i rodzinnym zależą od tego, co uda nam się wpoić dziecku we wczesnym okresie rozwoju, kiedy jego umysł jest tak bardzo otwarty i chłonny, ciekawy świata i wiedzy.

Jak wiadomo zadania wychowania przedszkolnego wspomagają rozwój i wczesną edukację. Proces uczenia się dzieci odbywa się w różnych sytuacjach i okolicznościach.

Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości naszych milusińskich. W tym wieku dzieci są naturalnie aktywne, chłonne i ciekawe, mają skłonność do naśladowania, łatwo przyswajają wiedzę i umiejętności praktyczne, chętnie uczestniczą w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. W tym czasie rozwija się wyobraźnia i kreatywność a dzięki wnikliwej obserwacji i odpowiednim działaniom można rozwijać talenty lub wspomagać prawidłowy rozwój maluszka indywidualną pracą.

Zapewniamy miejsca dla 75  dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 4 oddziałach. Liczebność dzieci w grupach od 15 do 25 dzieci uzależniona jest od wielkości sal.

Traktujemy wychowanków podmiotowo zapewniając im bezpieczne, domowe warunki (przytulne kolorowe sale bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki stymulujące rozwój dziecka w każdym wieku i inspirujące do różnych działań, wyremontowane sanitariaty i szatnie, ogród przedszkolny wyposażony w piaskownice i przyrządy do ćwiczeń i zabaw).

Pomagamy rozwijać talenty i sprawności, rozwijamy twórcze myślenie, kształtujemy empatię i umiejętności interpersonalne, wyrównujemy szanse edukacyjne stosując indywidualizację pracy, przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole. Oferujemy zajęcia dydaktyczne bogate w nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem.